İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, 30 Haziran 2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve İş Güvenliği kanununa göre çalışan sayısı 10 ve üzerinden olan kurum/kuruluş/işletmeler İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti almakla yükümlü hale geldi.

(İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, madde 6)