Sağlık Raporu

İşsağlığı konusunda tecrübeli hekimlerimiz tarafından çalışanın işe uygunluğunu tespit eden işe giriş muayenesi (Sağlık raporu) verilmektedir.

Hekimlerimiz, çalışanlarınızın iş yerlerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alır, çalışanların sağlık gözetimini yaparak raporlar düzenler.

Kanuna göre işverenler, çalışanların işe girişlerinde, iş değişikliğinde, iş kazası, meslek hastalığı durumlarında işin tehlike sınıfı değişikliklerinde sağlık raporlarını dikkate almak zorundadırlar.

(İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Madde 15)